pozycjonowanie strony

2020-07-15

Pozycjonowanie strony - kliknięcia a wyświetlenia

Cały system jest jednakże wyjątkowo skomplikowany, a to powoduje konieczność jego dogłębnego poznania w celu uniknięcia utraty przez firmę kontroli nad kampaniami, co może spowodować, że szanse przemienią się w straty. W niniejszym krótkim artykule przedstawimy podstawowe zasady tworzenia kampanii AdWords i uruchamiania biznesu online.


Pozycjonowanie strony http://mateuszkozlowski.pl/ w świetle kliknięć i wyświetlenia

Model Google AdWords bazuje w zasadzie na trzech metodach biddingu. Niezależnie od tych metod - których szczegóły przedstawimy poniżej - cena jest ustalana poprzez licytację z uwzględnieniem między innymi takich czynników, jak jakość kampanii i witryny/landing page oraz kwoty płaconej przez konkurentów za to samo słowo kluczowe i to samo pozycjonowanie strony.


Jest to metoda najbardziej znana i najczęściej wykorzystywana w reklamie online jest to koszt płacony przez ogłoszeniodawcę za każde pojedyncze kliknięcie wykonane przez użytkowników. Metoda ta, znana także jako CPI, polega na tym, że cena jest ustalana na podstawie kosztu 1000 wyświetleń ogłoszenia. Metoda ta wykorzystywana jest tylko w sieci Display Google'a.


Metoda ta umożliwia ogłoszeniodawcy ustalenie maksymalnej ceny, jaką jest skłonny zapłacić za realizację operacji przewidzianej przez witrynę/landing page. Jest to prawdopodobnie metoda najbardziej interesująca, gdyż umożliwia utrzymanie pod kontrolą kosztu wyniku, który się chce uzyskać, pozostawiając AdWordsowi zarządzanie kosztami. Ograniczeniem możliwości wykorzystywania tej metody biddingu jest wymóg, aby w ciągu 30 dni przed jej aktywacją było przeprowadzone co najmniej 15 konwersji.


Jednym z głównych pojęć wprowadzonych przez Google AdWords do zarządzania kampaniami było quality score, czyli szacunkowa ocena powiązania pomiędzy słowami kluczowymi, ogłoszeniami, stroną przeznaczenia i parametrami. Punktacja za jakość stanowi zatem ocenę wystawianą przez Google AdWords naszym kampaniom. Im większa punktacja za jakość, tym większe prawdopodobieństwo, że nasze ogłoszenie pojawi się na lepszej pozycji za niższą cenę.