oferty pracy Białystok

2021-02-21

Czy w Białymstoku są oferty pracy dla nieletnich?


Zatrudnienie osób poniżej 16 roku życia na umowę o pracę czy zlecenia jest niedozwolone. Prawo dopuszcza pracę dzieci poniżej 16 roku życia jedynie na rzecz pracodawcy prowadzącego działalność artystyczną, kulturalną, sportową czy reklamową za zgoda rodziców.

Pewnie dlatego oferty pracy Białystok http://biurorachunkowe-vat.pl/Praca-zdalna-–-zalety-i-wady nie są za często dostępne dla takich nieletnich. Warto pamiętać, że dzieci przed 18 rokiem życia mogą być zatrudnione tylko dla przygotowania zawodowego, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, często wypadki z ich udziałem są groźne i niestety śmiertelne. Mowa tu też o pracach np. w gospodarstwie, przy pomocy rodzicom. Takie prace wykonywane są zwykle wiosna i latem. Tu trzeba dołożyć uwagi by chronić nieletniego przed takimi zdarzeniami. Nie wolno pod żadnym pozorem pracować im pod woda, pod ziemią, na wysokościach czy zamkniętych przestrzeniach z dużymi maszynami i narzędziami. Przenosić ciężkich ładunków.