2021-01-04

Łukasiński i jego kariera żołnierska

Na pewno kariera żołnierska tej osoby robi wrażenie. Przyjrzyjmy się jej nieco bliżej.


O Walerianie Łukasińskim

Walerian łukasiński urodził się dokładnie w dniu 14 kwietnia 1746 roku. Jego miejsce urodzenia to Warszawa. Był synem szlachcica drobnego. W dniu 15 kwietnia 1807 zgłosił się na ochotnika do batalionu pieszych strzelców pod dowództwem samego Ignacego Zielińskiego.


Łukasiński walczył w kampanii w roku 1807. Walczył przeciwko Rosji oraz Prusom, wyróżniając się w drugiej legii, która była prowadzona przez generała Józefa Zajączka.